1985-05: Algemene ledenvergadering; Epilepsie

De algemene ledenvergadering werd op 31 mei 1985 gehouden in de ‘BuitensociĆ«teit’ te Zwolle. in zijn openingsrede deelt de voorzitter mee dat prof. dr. J. Bouw van de universiteit Utrecht heeft aangeboden leiding te geven aan een door de universiteit uit te voeren onderzoek naar epileptiforme verschijnselen in ons ras. Twee studenten in de diergeneeskunde blijken i.v.m. een afstudeeropdracht belangstelling te hebben voor een genetisch onderzoek van een erfelijke stoornis in een honden- of kattenras. Met de heer van Arkel en mevrouw Sportel is afgesproken dat de resultaten van dit onderzoek pas voor publicatie worden vrijgegeven nadat daarover overeenstemming bestaat met de Fokbegeleidingscommissie.

De voorzitter besteedt ruim aandacht aan de verschillen in visie welk binnen de vereniging bestaan en die hebben geleid tot een onwerkbare situatie. Hij stelt voor om op een taakgerichte en zakelijke manier tot efficient beleid te komen.

Mw. E.W. van Nuffelen en de heer B. Kooiker zijn als bestuursleden aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een periode van 3 jaar. Zij worden met applaus bij acclamatie herbenoemd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 278