1985-12: Fokbegeleidingscommissie

De Fokbegeleidingscommissie (FBC) kwam in 1985 viermaal bijeen. De fokadviseurs meerdere keren bijeen of vergaderden telefonisch om de binnengekomen fokaanvragen te bespreken. Er werden 59 fokaanvragen behandeld. 50 fokkers hadden zelf voorkeur voor een bepaalde reu en 9 fokkers vroegen hiervoor advies. In 16 gevallen waren de fokadviseurs genoodzaakt negatief te adviseren.

Er werden 271 pups geboren, hiervan werden er 212 ter bemiddeling aangeboden en geplaatst.

De vereniging begon met het plaatsen van advertenties in dagbladen om de mensen te attenderen op het bestaan van e vereniging en hen te waarschuwen voor de gevaren als men een hond koopt bij een fokker die zich niet houdt aan de foknormen van de vereniging.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 280