1986-02: Onderzoek epilepsie

De beide studenten in de diergeneeskunde doen een voorlopige mededeling over hun onderzoek in verband met epilepsie. Aan de hand van een enquête zijn alle gevallen van primaire epilepsie (toevallen zonder aanwijsbare oorzaak) in kaart gebracht voor wat betreft afstamming.

Het in te stellen onderzoek zou zich richten op de vraag of er erfelijkheid in het spel is en zo ja op welke wijze epilepsie overerft. Ook zou worden gekeken naar eventuele geslachtspredispositie (volgens de literatuur zou epilepsie vaker bij reuen dan bij teven voorkomen) en zouden de inteeltcoëfficiënten worden berekend van nesten waarin epilepsie vaak en van nesten waarin het minder vaak voorkwam. Een en ander gaat onderzocht worden aan de hand van literatuurgegevens, die jammer genoeg zeer summier zijn op dit gebied. Het geheel werd begeleid door professor Bouw, vakgroep Zoötechniek.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 280