1986-05: Bestuursvergadering

In de bestuursvergadering van 2 mei 1986 wordt besloten:

  1. Teneinde de verkoop van pups door ‘hondenvermeerderaars’ tegen te gaan zal in Rasgroep 4 worden voorgesteld om als rasverenigingen gezamenlijk te gaan adverteren. De kosten zouden kunnen worden omgeslagen naar rato van het aantal leden.
  2. De heer van der Snee wordt benoemd tot fokadviseur.
  3. Onze afvaardiging in Rasgroep 4 zal bestaan uit twee leden, te weten de heer F. van Arkel en mw. J. Offereins-Snoek.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 289