1986-11: Nimrodproef

Aan de Nimrodproef, die op maandag 17 november 1986 werd gehouden, werd deelgenomen door Ned. en Int. Kamp. Boaike Astha van Bircmede, eigenaar H. Companjen. Boaike behoorde die dag niet tot de prijswinnaars.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 293