1986-12: Jaarverslag GBC

De secretaris van e Gebruikshondencommissie schrijft in het jaarverslag onder andere:

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we zeer tevreden zijn. Meer nog dan in voorgaande jaren was 1986 een jaar met duidelijk zichtbare resultaten en veel activiteiten, zoals theorie-avonden, demonstraties, veldwedstrijden en een KNJV-jachthondenproef. Het werk dat in voorgaande jaren door de GBC verricht is om de Drentsche Patrijshond weer bij de jagers terug te brengen, door op veldwedstrijden te tonen dat er wel degelijk goede gebruikshonden zijn in ons ras, is niet voor niets geweest.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 292