1986-12: Nesten volgens verenigingsnormen

De Fokbegeleidingscommissie vergaderde in 1986 vele malen. De verhouding tussen nesten gefokt binnen de normen van de vereniging en daarbuiten is voor 1986 vrijwel gelijk. Enkele jaren eerder lag die verhouding nog heel anders. Het percentage nesten gefokt volgens de verenigingsnormen lag toen op 15 à 20%. Het publiek is mede door de advertentiecampagne en gerichte voorlichting, bewuster geworden in haar keus. Hiertoe heeft de brochure ‘Drent in huis’ van de hand van de heer drs. J.N. Kraay zeker positief bijgedragen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 292