1987-09: Bestuursvergadering

De eerstvolgende bestuursvergadering na de heftige ledenvergadering op 20 juni 1987 werd gehouden op 21 september 1987. Naar aanleiding van deze vergadering ontvingen de leden een brief, waarin werd medegedeeld dat de dames E.W. van Nuffelen en A. Stroink-Schreuder en de heren B. Kooiker en P.G. Kempenaar zich niet konden verenigen met een aantal besluiten die op de laatste ledenvergadering waren genomen. Zij legde hun functies met onmiddellijke ingang neer, maar zouden wel zorgen voor een goede overdracht.

Daardoor was er vanaf dat moment sprake van een niet voltallig functionerend bestuur dat overigens statutair bestuursbevoegd bleef. Het bestuur ziet als één van haar eerste taken het beleggen van een algemene ledenvergadering om de vacatures in het bestuur te vervullen.

Voorlopig zijn de taken als volgt verdeeld: de heer van der Snee, voorzitter; mevrouw J. Offereins-Snoek, secretaris; de heer Debets, bestuurslid. De heer Kooiker is bereid de lopende financiële zaken te blijven behartigen tot er een opvolger is benoemd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 302