1987-11: Overlijden dhr. Ir. A.J. Markvoort

Op 1 november 1987 overleed de heer Ir. A.J. Markvoort uit Zwolle. Hij werd 82 jaar oud. De heer Markvoort werd in 1953 gekozen tot bestuurslid, de vereniging telde toen 73 leden. In 1954 werd hij vicevoorzitter en in 1957 voorzitter. Dit bleef hij tot zijn aftreden op 22 maart 1975. In de 22 jaren dat de heer Markvoort bestuurslid was, verliep het verenigingsleven verre van rimpelloos. Hij wist echter op de hem eigen wijze de stormen met succes het hoofd te bieden. Onder zijn voorzitterschap groeide de vereniging tot 1055 leden en vanwege zijn grote verdiensten werd hij tot erelid benoemd. De jacht had in zijn leven een enorm grote plaats, evenals zijn liefde voor Drentsche Patrijshonden. Maar dan moesten het wèl goede jachthonden zijn. Jarenlang bepaalden zijn honden, zowel binnen als buitende vereniging, mede het aanzien van de Drentsche Patrijshond als jachthond. In het voorgeslacht van vele latere goed jagende honden, kan men één of meer van zijn honden aantreffen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 309