1988-06: Voorjaarsledenvergadering

De voorjaarsvergadering werd op 18 juni 1988 gehouden in Postiljon Motel ‘Nulde’ in Putten. De voorzitter, de heer van der Snee, deelt mee dat de heer E.H. van Schuppen, onder andere keurmeester van ons ras, is overleden.

Verder informeert hij de leden over de ingestelde werkgroep van 11 personen om te komen tot voorstellen over het fokbeleid. De werkgroep heeft inmiddels al 4 vergaderingen gehouden, er volgt waarschijnlijk nog één vergadering waarin de tekst wordt samengesteld. Het bestuur zal daarna het voorstel bestuderen.

De bestuursleden mevrouw M.A. Engelsma en de heer Th.J. van der Raadt zijn aftredend, beiden zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, ze worden bij acclamatie herbenoemd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 312