1988-07: Bestuursvergadering

Het bestuur, dat in de nieuwe samenstelling een paar keer bijeen is geweest, heeft het volgende besloten:

  1. De Fokbegeleidingscommissie is voorlopig ontbonden.
  2. De fokadviesaanvragen worden de eerstkomende tijd behandeld door de volgende – tijdelijke – adviseurs: mevrouw J.M.J. Vredenberg en de heer J. Dijker.
  3. De Registerbeheerder, mevrouw J. Sportel-Roeland blijft haar taak voortzetten.
  4. Pupbemiddelaar, de heer F.J. van Dorp blijft zijn taak voorzetten.
  5. Er is een tijdelijke werkgroep samengesteld, bestaande uit 11 leden. Deze werkgroep heeft als taak binnen korte tijd voorstellen te doen betreffende het fokbeleid.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 312