1988-07: Drentenboek

Het bestuur laat weten dat waarschijnlijk nog in 1988 zal verschijnen het nieuwe Drentenboek zal verschijnen. Van de vorige uitgave zijn er meer dan 3000 gedrukt en er is nog steeds vraag naar dit standaardwerk over de Drent, dat al geruime tijd is uitverkocht. De samenstelling wordt verzorgd door mevrouw M.A. Engelsma en de heer A.J. Booij. Om het boek tot een succes te maken wordt aan de leden gevraagd een bijdrage te leveren als zij beschikken over bijzonder materiaal. Op de oproepen om foto’s e.d. op te sturen werd door de leden overigens nauwelijks gereageerd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 312