1989-01: Geen kosten voor eerste PRA-onderzoek

Met ingang van 1989 worden geen kosten meer in rekening gebracht voor de eerste PRA-keuring. Deze beslissing heeft het bedoelde gunstige gevolg gehad van een groeten aantal gekeurde honden, maar heeft uiteraard de kosten voor de vereniging doen toenemen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 334