1989-06: Kampioenschapsclubmatch

De Kampioenschapsclubmatch werd gehouden op 10 juni 1989 in de Markthal in Barneveld. Het was een mooie zonnige dag. Om 10:00 uur bliezen de jachthoornblazers ‘Cornure’ onder leiding van de heer Koning jachtsignalen, waarna de voorzitter de clubmatch opende. Dr. F.C. Stades was al vroeg aanwezig. Hij kreeg zo’n 60 Drenten op PRA te onderzoeken,

‘Beste reu’ en ‘Beste van het ras’ werd Harda vanner Breeder Ae (eigenaar: de heer H. Companjen), die was ingeschreven in de Gebruikshondenklasse.

Na afloop van de clubmatch werd voor het eerst de ‘J.F. Baron van Hogendorp Prijs’ uitgereikt, die de heer Baron van Hogendorp een jaar eerder tijdens de jubileumclubmatch de vereniging had aangeboden. De beker werd uitgereikt aan Harda vanner Breeder Ae (eigenaar de heer H. Companjen) en aan Kamp. Kathinka Anjo van Groevenbeek (eigenaar mevrouw A. Offereins) omdat deze honden in het jaar 1988 de meeste punten hadden verzameld op veldwedstrijden, apporteerproeven en tentoonstellingen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 324