1989-06: Voorjaarsledenvergadering

De Voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 2 juni in het Postiljon Motel te Zwolle. De penningmeester, de heer Drs. Th.J. van der Raadt ziet geen aanleiding dit jaar de contributie te verhogen. Het jaar laat een klein overschot zien.

De voorzitter presenteert twee nieuwe leden van de Gebruikshondencommissie: de heren W.J.M. ter Haar en W. Klijsen. De Fokadviescommissie is nog niet helemaal op sterkte. Er zijn nu twee leden (de heren A.H. van der Snee en H.G.M. Koster) en één lid ad interim (de heer B. Schuiling) die het werk kunnen doen. De Evenementencommissie is uitgebreid met twee leden: de heren B. Schuiling en G.M. Kramer. Het bestuur heeft een bestuurssecretariaatsmedewerkster aangetrokken, mevrouw A.M.A. Diepeveen-Lazaroms, die typewerk zal verrichten voor het bestuur en eventueel voor de commissies. De vereniging heeft ook weer een puppy-bemiddelaar: mevrouw Dirkse-Lam.

De bestuursleden de heren A.H. van der Snee en K.D. Baron van Hogendorp zijn periodiek aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten, bij acclamatie worden beide heren herbenoemd.

De heer Kempenaar is door de Raad van Beheer benoemd tot exterieurkeurmeester.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 324