1989-07: Correctie van boekje ‘Mooi, Mooier, Mooist?’

In 1988 had het Ministerie van Landbouw en Visserij een boekje uitgegeven met de titel ‘Mooi, Mooier, Mooist?’ waarin ons ras werd genoemd bij de agressieve rassen. Het bestuur was het daar direct niet mee eens en heeft op divrse maneir geprobeerd het recht te zetten.

In 1989 vroeg de voorzitter de Raad van Beheer om, indien de Raad wordt uitgenodigd om te participeren in de voorbereidingen voor een vervolg van het boekje, de correcties op de onjuistheden betreffende ons ras te verwerken in het tweede boekje. De voorzitter van de Raad zegde dit toe.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 329