1989-07: Show- en jachtlijnen; Gebruikshondenklasse clubmatch

De secretaris van de vereniging bezoekt twee vergaderingen van rasgroep 4. Het blijkt steeds dat de verschillende verenigingen worstelen met het probleem dat zich in het ras show- en jachtlijnen hebben ontwikkeld, waardoor in de verenigingen door de verschillende belangen wrijvingen ontstaan. Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen dat dit probleem zich )nog) niet voordoet. Het bestuur is van mening dat wij er voor moeten waken dat het ook niet gebeurt.

Tijdens de Overlegvergadering met de Raad van Beheer werd het voorstel van onze vereniging om op een gewone clubmatch een Gebruikshondenklasse te mogen openen positief bekrachtigd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 329