1989-07: Suggestie epilepsie Toepoel

Met aanverwante verenigingen wordt getracht om een wijziging aan te brengen in een eventuele tweede druk van de nieuwe ‘Toepoel’ (honden-encyclopedie). In één van de passages over erfelijke afwijkingen in deze encyclopedie suggereert de auteur dat de Welsh Springer en de Drentsche Patrijshond en aanverwante rassen kampen met epilepsie. In vergelijking met andere rassen springt ons ras er voor wat betreft epilepsie niet uit. Deze passage kan weer een negative invloed uitoefenen op ons ras, zoals dit ook reeds gebeurd is in het boekje ‘Mooi, Mooier, Mooist?’ (publicatie van Ministerie van Landbouw en Visserij in 1988).

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 329