1989-09: Enquete erfelijke afwijkingen, St. Canis

Het bestuur heeft een gesprek gehad met een afgevaardigde van de Stichting Canis. De afgevaardigde zal de wensen van het bestuur met betrekking tot erfelijke afwijkingen die zich in ons ras voordoen aan de Stichting overbrengen, alwaar één en ander in een breder kader zal worden besproken. Ook zal de Stichting een enquêteformulier samenstellen, wat eventueel aan de leden ter beantwoording kan worden voorgelegd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 329