1989-10: Fokkersbijeenkomst

Op 10 oktober 1989 werd in Amersfoort een fokkersbijeenkomst gehouden. Er werden onderwerpen besproken als: Wat is een Fokgroep, hoe ziet het bestuur een fokgroep en wat verwacht het bestuur van een fokgroep.

Verder deelt de voorzitter mee dat de Fokbegeleidingscommissie uit ongeveer 6 personen zal bestaan, namelijk 3 fokadviseurs (de heer Koster, hijzelf en een binnenkort te benoemen persoon) en de heren A.J. Booij en B. Schuiling. Een lid van de nieuwe fokgroep is ook uitgenodigd voor deze commissie. De heer Mr. K.D. Baron van Hogendorp zal worden benoemd als voorzitter, maar zonder stemrecht.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 329