1989-12: Financiën

Het vermogen van de vereniging is in 1989 gedaald tot een bedrag van fl. 52.778,-.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 334