1989-12: Najaarsledenvergadering

De vergadering werd geleid door de vicevoorzitter Mr. K.D. van Hogendorp, omdat de voorzitter ziek is. Er worden een aantal nieuwe commissieleden voorgesteld en de nog ontbrekende fokadviseur,

De heer van Hogendorp doet verslag van de vergadering met de fokkers en hij probeert met behulp van een overheadprojector het belang aan te tonen van fokgroepen. Het fokbeleid is gebaseerd op het behoud van het genetisch materiaal versus uitbanning van erfelijke afwijkingen. Dit betekent dat er en keuze moet worden gemaakt. Keuze is beleid. Deze keuze is verwoord door het bestuur en tijdens de ledenvergadering van december 1988 vastgelegd.

Na de pauze wordt een film gedraaid over jacht en wildbeheer.

Mw. M.A. Engelsma, voor velen in de vereniging een goede bekende, treedt om gezondheidsredenen af als bestuurslid en als redacteur van het clubblad en het Drentenboek. Mevrouw Engelsma was ruim 12 1/2 jaar redacteur van ‘Onze Drent’ enkrap twee jaar bestuurslid. De vereniging is haar veel dank verschuldigd.

Deze zomer overleed exterieurkeurmeester mevrouw A.H. Otto-van den Hamme. Zij wordt herinnerd als een plezierige keurmeester van onze Drenten.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 333