1990-06: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 18 juni 1990 in het Postiljon Motel te Nulde. De voorzitter zegt dat hij blij is dat de Fokdag voor wat betreft de opkomst een groot succes is geweest. Bijna alle honden die daarvoor in aanmerking kwamen zijn onderzocht op PRA. Alle onderzochte honden zijn vrij bevonden.

De bestuursleden mevrouw M.A. Engelsma en de heer N.J.A. Debets zijn periodiek aftredend. Beiden zijn niet herbenoembaar. Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: de heer J. Dekker en de heer mr. E.G.J. Gimbrère. Beide kandidaten worden met een ruime meerderheid gekozen.

Tijdens de rondvraag deelt mej. Kleijn mee dat zij een voorlichtingsavond over epilepsie voor de studenten aan de faculteit in Utrecht heeft bezocht. Professor J. Bouw deelde daar mee dat hij absoluut afstand had gedaan van het idee dat agressiviteit, angst of schotschuwheid iets te maken hadden met epilepsie. Het bestuur is blij met deze uitspraak,

Verder wordt veel tijd besteed aan een aantal leden die zeggen een fokgroep te hebben opgericht. Deze groep zou volgens haar woordvoerder uit 25-35 leden bestaan, die echter niet bekend zijn bij de vereniging. Ook zijn de doelstellingen van deze groep onduidelijk. De groep zou vooral als doel hebben gezonde honden te fokken. Men noemt zich ‘Fokkers en liefhebbers van de Drentsche Patrijshond’, heeft een eigen fokadviseur, plaatst advertenties en geeft een mededelingenblaadje uit. Hoewel het bestuur voorstander is van het bestaan van fokgroepen, vreest zij dat deze groep te groot wordt en een vereniging binnen een vereniging zal gaan vormen. De vereniging heeft een beleid. Wanneer fokgroepen te groot worden, schieten ze hun doel voorbij. Dergelijke groepen heeft het bestuur nooit bedoeld. Een ander lid heeft een mededeling over een derde fokgroep. Hij noemt de namen van de deelnemers en geeft de doelstelling van het groepje aan. De naam van de fokgroep is ‘Cave Canem Perdix’.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 335