1990-06: Clubmatch

De Evenementencommissie organiseerde de jaarlijkse clubmatch op 23 juni 1990 in de Markthal in Barneveld. De algehele leiding berustte, evenals vele jaren daarvoor, bij de heer J. van Beek. Voor de ‘Beste reu’ en de ‘Beste teef’ werd door de vereniging een beker ter beschikking gesteld. Voor de beste zelfgefokte hond was er de ‘Van Selihof Wisselbeker’ (destijds beschikbaar gesteld door Riky en Jan van der Zanden). Verder was er voor elke geplaatste hond een beker en ontvingen alle inschrijvers een aandenken.

De heer dr. F.C. Stades had zich weer bereid verklaard de daarvoor opgegeven honden op PRA te onderzoeken, de dames van het Drentenwinkeltje waren present, kortom niets stond een geslaagde clubmatch nog in de weg.

Er waren 229 inschrijvingen. ‘Beste reu’ werd Ned.& Int. Kampioen Harda vanner Breeder Ae van de heer H. Companjen. ‘Beste teef’ werd Donjah van ‘t Nimrodsheem van de heer R. Wieringh. De reu Harda werd voor de tweede keer clubmatchwinnaar.

Na afloop werd de ‘J.F. baron van Hogendorp Prijs’ voor het jaar 1989 uitgereikt. Deze beker werd voor de tweede keer gewonnen door Ned. & Int. Kampioen Harda vanner Breeder Ae van de heer H. Companjen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 336