1990-10: Commissies

De heer mr. E.J. Gimbrère werd door het bestuur als ‘verbindend bestuurslid’ benoemd in de Gebruikshondencommissie.

Uit enkele kandidaten voor de functie van Registerbeheerder werd benoemd de heer W. Lourens. De heer ir. H.T. Bösing, die fungeert als projectleider van de registerautomatisering werd bereid gevonden op te treden als toezichthouder en plaatsvervangend registerbeheerder.

De Ledenadministratie was voorheen gekoppeld aan ‘Onze Drent’. Dit werk is hiervan losgemaakt en blijft onder de hoede van mevrouw E.W. van Nuffelen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 346