1990-12: Bijzondere ledenvergadering

Op 20 december 1990 werd de aangekondigde Bijzondere ledenvergadering gehouden. In deze vergadering worden de twee op de vorige vergadering ingediende moties behandeld. Het bestuur stelt voor eerst de tweede motie (over het instellen van een vertrouwenscommissie) in stemming te brengen. De eerste motie (herbenoemen van mevrouw van Nuffelen als lid van de Redactiecommissie) zou te tweede uitsluiten. Bij handopsteken neemt de vergadering dit voorstel van het bestuur over.

Voor de motie tot het instellen van een vertrouwenscommissie zijn 8 stemmen tegen en 10 onthoudingen. De motie is aangenomen. Er worden diverse namen genoemd van personen die in de commissie zitting zouden moeten nemen. Op voorstel van mevrouw van Nuffelen wordt de Raad van Beheer buiten dit conflict gehouden Er wordt besloten de heer Van Ommen Kloeke (een man met vele verdiensten in de kynologie) te vragen een vertrouwenscommissie onder zijn voorzitterschap in te stellen.

Er gebeurden gelukkig ook nog positieve dingen. Het bestuurslid de heer Dekker werd tot fokadviseur benoemd.

Tijdens de overlegvergadering met de Raad van Beheer werd besloten dat tijdens de clubmatches de kampioensklas komt te vervallen en dat en koppel- en/of groepsklas mag worden opengesteld. ook wordt de openklas opgedeeld in twee leeftijdsgroepen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 348