1990-12: Evenementencommissie

De Evenementencommissie hield zich in 1990 behalve met het organiseren van diverse evenementen intern bezig met:

  • een info-blad voor pupeigenaren en nieuwe leden. Korte bondige informatie over het werk van de vereniging
  • een info-blad PRA. Korte informatie en een dringende oproep aan elke eigenaar om in ieder geval het eerste onderzoek (gratis!) te uitvoeren op een Fokdag of een Clubmatch
  • een felicitatiekaart aan definitieve kampioenen; deze kaart wordt door de secretaris van de commissie verstuurd na bekendwording van de kampioenstitel
  • een nieuw verenigingsbord. Dit bord wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op het verenigingswinkeltje of info-stand.

De commissie is met de info-stand van de vereniging op diverse tentoonstellingen aanwezig geweest, o.a. op de Wereld Congres Winner en in samenwerking met de Gebruikshondencommissie op de Country Fair in Heerjansdam.