1990-12: Ledenaantal

Het ledenaantal heeft zich in 1990 wederom gestabiliseerd, hetgeen een afspiegeling kan zijn van de Drentenpopulatie in ons land. Het aantal schommelt tussen de 1750 en 1800 leden. Een grote vereniging!