1990-12: PRA-onderzoek; Fokdag

Tijdens de Fokdagen en de Clubmatch werden ongeveer 200 honden op kosten van de vereniging op PRA onderzocht en alle werden goed bevonden. Wel werd er cataract geconstateerd.

Tijdens de tweede Fokdag hield de vereniging voor de tweede keer in haar bestaan een keuring voor reuen die bij gebleken kwaliteit als dekreu gebruikt zouden kunnen worden. Dit leverde een interessante middag op.