1951: Uitbreiding bestuur

In 1951 werd het aantal bestuursleden uitgebreid van 5 naar 7. De heer E. Karts (voorzitter) treedt af. Voor hem in de plaats werd gekozen: de heer J.A.M. v.d. Vring die de functie van voorzitter ging bekleden. De heer Schuiling werd op deze vergadering herkozen en de heren H. Van Rein (uit Gasteren), Mr. P. van Delden (uit Deventer) en de heer J.C. van Dalen (uit Ermelo) werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Bron: , bladzijde