1950: Nieuwe bestuursleden

In mei 1950 legden mevr. M.C.S. B’sse Van Hardenbroek en de heer A.C. Grootveld hun bestuursfunctie neer. In hun plaats werden gekozen: mej. E.J. Kleijn (clubregistratie-redactrice) en de heer Joh. A.M. v.d. Vring (vice-voorzitter).

Bron: , bladzijde