1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek...

read more

1950: Nieuwe bestuursleden

In mei 1950 legden mevr. M.C.S. B’sse Van Hardenbroek en de heer A.C. Grootveld hun bestuursfunctie neer. In hun plaats werden gekozen: mej. E.J. Kleijn...

read more

1951: Uitbreiding bestuur

In 1951 werd het aantal bestuursleden uitgebreid van 5 naar 7. De heer E. Karts (voorzitter) treedt af. Voor hem in de plaats werd gekozen: de heer J.A.M. v.d. Vring...

read more

1953: Bestuurswisseling

In 1953 nam dhr. G.E. Lüps uit Velp de plaats in van de heer J.C. van Dalen. Ook de heer H. van Rein trad af en werd vervangen door de heer Ir. A.J. Markvoort.

read more

1954: Bestuursverkiezing

In het bestuur van de vereniging werden in 1954 herkozen: de heren Ir. A.J. Markoort en G.E. Lüps die aan de beurt waren om af te treden. De heer Markvoort kreeg de...

read more