1950: Clubmatch? Toch niet

In 1950 werd op de ledenvergadering voorgesteld om een Clubmatch te houden. Een van de argumenten was dat de Raad van Beheer op verzoek van de vereniging op 1 januari 1951 het Voorlopig Register zou sluiten. Men wilde alle honden die al een keer een ZG-kwalificatie...

1954: Eerste Clubmatch

In 1954 was het dan zover: op 27 februari hield de vereniging een Clubmatch in Coevorden. De organisatie berustte bij de Kynologenclub ‘Coevorden en Omstreken’. Er verschenen 18 Drenten die werden gekeurd door mej. E.F. Kleijn. De keuring vond plaats in de openlucht,...

1955: Clubmatch in Emmen

Ook in 1955 werd een clubmatch georganiseerd in combinatie met de Kynologenclub ‘Coevorden en Omstreken’. Deze vond plaats in Emmen op 26 februari 1955. Hoewel het ontzettend koud was, was de animo groot. Het plan was om de honden te keuren in de zaal van Groothuis...

1956: Clubmatch

In 1956 werd de Clubmatch georganiseerd op dezelfde dag als de Winnertentoonstelling: 14 april 1956. Er werd een circulaire met een oproep en een inschrijfformulier toegezonden aan de leden. Een bestuurlid stuurde een brief aan de eigenaren van de door hem gefokte...

1960-3: Clubmatch VDPH

Op 12 maart 1960 werd een clubmatch gehouden in het veilinggebouw te Berkum (Zwollerskerspel). In totaal waren 33 honden aanwezig die werden gekeurd door mej. E.F. Kleijn. Bij de reuen werd drie keer Uitmuntend gegeven, vier keer Zeer Goed en vier keer Goed. Bij de...