1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een uitnodiging voor een...

1950: Nieuwe bestuursleden

In mei 1950 legden mevr. M.C.S. B’sse Van Hardenbroek en de heer A.C. Grootveld hun bestuursfunctie neer. In hun plaats werden gekozen: mej. E.J. Kleijn (clubregistratie-redactrice) en de heer Joh. A.M. v.d. Vring (vice-voorzitter).

1951: Uitbreiding bestuur

In 1951 werd het aantal bestuursleden uitgebreid van 5 naar 7. De heer E. Karts (voorzitter) treedt af. Voor hem in de plaats werd gekozen: de heer J.A.M. v.d. Vring die de functie van voorzitter ging bekleden. De heer Schuiling werd op deze vergadering herkozen en de...