1950 Geen KNJV-subsidie

De KNJV weigerde in 1950 een subsidie te geven omdat er niet werd gekeurd door officiële keurmeesters en de veldwedstrijden daardoor niet volledig voldeden aan de reglementen van de Raad van Beheer. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, werd besloten om bij veldwedstrijden met 2 klassen te gaan werken: een A-klas voor bejaagde honden met officiële keurmeesters en een B-klas voor onbejaagde honden waar gekeurd werd door ‘Drentenkenners’.

Bron: , bladzijde