1954: Najaarsveldproef

Op 11 september 1954 hield de vereniging de najaarsveldproef in een jachtveld bij Nieuw Krim. Hiervoor werd een recod-aantal Drenten ingeschreven: 18. Helaas was het weer niet al te best, de patrijzen waren ril en niet alle honden kregen de kans om voor het wild te...

1954: Voorlopig Register weer openen?

Rond 1954 werd ervoor gepleit om het Voorlopig Register weer te openen. Twee dames van het bestuur maakten een tocht van anderhalve dag door Noord-Drenthe en Zuid-Groningen op zoek naar ‘onbekende’ honden. Het bleek dat er nog zeer veel Drenten-schoons rondliep. Op 9...

1955-01: Golvend haar bij de Drent?

In de jaarvergadering van 29 januari 1955 in Amersfoort werd er bij de rondvraag de vraag gesteld of het een fout is als een Drentsche Patrijshond krulhaar heeft. Het bestuur antwoordde dat het haar van een Drent golvend moet zijn. In het boek ‘Onze Drent’ (ter...

1955: Boek over de Drentsche Patrijshond

In 1955 werd besloten een boekje over de Drentsche Patrijshond uit te geven met veel goede foto’s. Het heeft 23 jaar geduurd alvorens zo’n boek uitkwam (het boek ‘Onze Drent’ ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging).

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More