1963-12: Mededelingenblad met o.a. raspunten

Eind 1963 ontvingen alle leden een lijvig mededelingenblad dat onder andere een overzicht van 15 jaren Drentsche Patrijshond bevatte. Ook werden de raspunten van de Drentsche Patrijshond vermeld en de door de voorzitter opgestelde bepalingen en voorwaarden tot...

1963-4: Nieuwe leden met nieuwe wensen

[200-3] Op de jaarvergadering van 27 april 1963 in de Grote Sociëteit te Zwolle verschenen twee nieuwe leden die heel wat op hun lever hadden: meer één type Drent fokken meer avonden organiseren met lezingen over onder andere erfelijkheidsleer. een verandering van de...

1963-8: Najaarsveldproef

De najaarsveldproef vond plaats op 29 augustus 1963, weer op de oude vertrouwde plaats te Holthe bij Beilen. Er deden 14 honden mee, waarvan 3 in de jeugdklas en 11 in de gebruikshondenklas. Winnaar van de wisselbeker: Hendo (eigenaar K. ten Berge).

1963-9: Najaarswedstrijd

In 1963 werd de najaarswedstrijd gehouden op 14 september. Er waren in totaal 18 honden ingeschreven, 2 in de jeugdklas en 16 in de gebruikshondenklas. Er werd weinig wild gezien. De enkele patrijzen die zich lieten zien vlogen in een zeer grote bietenakker waar de...

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More