1949-07: Parade op Soestdijk

Op 6 juli 1949 was er in Soestdijk een parade ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard waaraan verschillende hondenrassen deelnamen. De deelnemende Drentsche Patrijshonden mochten zich verheugen in de bijzondere...

1949-10: Dispensatie keurmeesters

De Raad van Beheer was in 1949 zo nodig bereid om dispensatie te verlenen van de verplichting om officiële keurmeesters voor veldwedstrijden aan te wijzen.

1949-10: Oefenwedstrijd

Op 8 oktober 1949 werd een oefenwedstrijd gehouden in het jachtveld van de heer H. Schuiling Bzn. De 4 winnende honden werden opgenomen Bijlage C van het NHSB.

1949-12: Buitenlandse shows

Ook in het buitenland lieten de Drenten zich bewonderen. Op 14 en 15 mei 1949 kwamen er vier uit op een in Bern gehouden tentoonstelling. Voor deze Nederlandse honden was grote belangstelling. In hetzelfde jaar werd er al een jonge Drent naar Zwitserland geëxporteerd...

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More