1971-1 Algemene vergadering, PRA

De algemene vergadering werd gehouden op 16 januari 1971 te Amersfoort. Besloten werd dat het clubblad 'Onze Drent' in het vervolg 6 maal, in plaats an 4 maal, per jaar zou verschijnen. In verband hiermee werd de contributie als volgt: fl. 5,- lidmaatschap en fl. 5,-...

1971-2: Clubmatch

Op 13 februari 1971 vond de clubmatch plaats in de markthal te Amersfoort. Er waren 81 honden ingeschreven. De reuen werden gekeurd door de heer E.H. van Schuppen en de teven door mej. E.F. Kleijn. Doordat er bij de eindkeuring fouten werden gemaakt, werd er geen hond...

1971-2: Sluiting Bijlage C van het NHSB

In 1970 waren bijna alle Drentsche Patrijshonden die daarvoor n aanmerking kwamen opgenomen in Bijlage C van het NHSB. Met speciale toestemming van de Raad van Beheer werd de toelating verlengd tot 13 februari 1971, de dag van de Clubmatch.

1971-5 Jaarvergadering, bestuursverkiezing

De jaarvergadering werd op 1 mei 1971 gehouden in Zwolle. Aftreden waren de heer J.F. Baron van Hogendorp en de heer R. van Zandwijk, die zich niet herkiesbaar stelde. De heer van Hogendorp werd herkozen de in de plaats van de heer van Zandwijk werd mej. E.W. van...

1971-6 Gebruikshondenproef

Op 12 juni 1971 werd op het landgoed Lankheet bij Haaksbergen de jaarlijkse gebruikshondenproef gehouden. Het terrein werd beschikbaar gesteld door de familie Crol-van Heek. Van de 10 deelnemende honden behaalden er 7 een diploma. Ook deden er in 1971 een aantal...

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More