1950 Ergernis over keurmeesters

Ook in 1950 was er weer ergernis over de wijze waarop enige keurmeesters oordeelden over het werk van de Drent. “Deze heren meten altijd weer de Drent met gelijke maatstaf als die welke zij aanleggen bij de Epagneul Breton en de Duitse Staande Langhaar. De Drent is nu...

1950 Geen KNJV-subsidie

De KNJV weigerde in 1950 een subsidie te geven omdat er niet werd gekeurd door officiële keurmeesters en de veldwedstrijden daardoor niet volledig voldeden aan de reglementen van de Raad van Beheer. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, werd besloten om bij...

1950: Clubmatch? Toch niet

In 1950 werd op de ledenvergadering voorgesteld om een Clubmatch te houden. Een van de argumenten was dat de Raad van Beheer op verzoek van de vereniging op 1 januari 1951 het Voorlopig Register zou sluiten. Men wilde alle honden die al een keer een ZG-kwalificatie...

1950: Eerste wandeling

Er werd nagedacht om iets te gaan doen voor de clubleden “uit het westen van het land” (waar voor jagen veel minder mogelijkheden zijn). Gedacht werd aan een fikse wandeling met de honden ergens in het midden van het land. Op 1 juli 1950 werd de eerste wandeling door...

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More