1950: Keurmeester vanuit VDPH

Vanaf het begin waren het bestuur en de leden niet gelukkig waren met de officiële keurmeesters op wedstrijden (te weinig kennis/waardering van en voor de Drent-specifieke eigenschappen). Datzelfde oordeel gold voor de keurmeesters op tentoonstellingen. Men vond: “De...

1950: Nieuwe bestuursleden

In mei 1950 legden mevr. M.C.S. B’sse Van Hardenbroek en de heer A.C. Grootveld hun bestuursfunctie neer. In hun plaats werden gekozen: mej. E.J. Kleijn (clubregistratie-redactrice) en de heer Joh. A.M. v.d. Vring (vice-voorzitter).

1950: Onderlinge voorjaarswedstrijd

Op 15 april 1950 werd een onderlinge voorjaarswedstrijd gehouden in Houten in het jachtveld van de heer Beaufort. Veel van de voorjagers en honden moesten er een lange reis per trein en autobus voor over om mee te doen. Er deden 9 honden mee, waarvan er 6 werden...

1950: Veldwedstrijd Eext

16 september 1950 was er weer een veldwedstrijd, nu in Eext. Er werden 2 honden ingeschreven in de Jeugdklas en 10 in de Gebruikshondenklas. Opnieuw konden er 4 honden worden toegevoegd aan Bijlage C. van het NHSB.

1951: Uitbreiding bestuur

In 1951 werd het aantal bestuursleden uitgebreid van 5 naar 7. De heer E. Karts (voorzitter) treedt af. Voor hem in de plaats werd gekozen: de heer J.A.M. v.d. Vring die de functie van voorzitter ging bekleden. De heer Schuiling werd op deze vergadering herkozen en de...

1948-01: Oprichting

1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een…

1948-03 Ledenaantal

Eind 1948 telde de vereniging 39 leden.

1948-04: Tentoonstellingen worden niet vergeten

Hoewel de Drent voor velen op de eerste plaats een jachthond was, werd het showen van het ras op tentoonstellingen niet vergeten. In het begin werd de Drent door drie keurmeesters tegelijk gekeurd (de heren Rouwendaal, Holmer en Van Herwaarden).

1948-05: Clubprijs op De Utrecht

De vereniging stelde een clubprijs beschikbaar voor de UZG (De Utrecht): ƒ 10,- voor de beste reu, ƒ 10,- voor de beste teef en ƒ 2,50 voor de beste reu en teef onder de 18 maanden.

1948-06: Drenten op tentoonstelling

1947 22/23 maartWinner (Amsterdam)715/16 novemberUtrecht16 1948 6/7 maartWinner123 aprilLeeuwarden712/13 juniZwolle79 oktoberHofstad413 novUZG (Utrecht)10

Load More